Archive for June, 2014


Håll krypgrunden fri från fuktskador samt mögel

En krypgrund avser den typ av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta innebär att huset isoleras främst från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som framförallt härrör genom fuktskador. Sommarkondens är en vanlig anledning till […]

Read More...