Archive for May, 2014


Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer samt att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är diffusa kan man påstå att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. […]

Read More...