Archive for August, 2011


Sjukhussjukan sprids inom vården

Sjukhussjukan är inte en sjukdom som går att beskriva med exakta symptom eller allvarsgrad, utan snarare är det ett samlingsbegrepp för alla de sjukdomar man kan dra på sig under en sjukhusvistelse. Att komma in för behandling av sjukdom bara för att åka hem med en ny är givetvis inte en målsättning man har när […]

Read More...