Archive for August, 2011


Vad är sjukhussjukan?

Vad är sjukhussjukan? Det finns inget helt direkt svar på denna fråga eftersom sjukhussjukan snarare är ett samlingsnamn för smittor man drar på sig när man befinner sig i sjukvården. Det är motsägelsefullt i den meningen att man såklart befinner sig i sjukvården antingen för att hjälpa att bota andras sjukdomar eller för att själv […]

Read More...