Archive for July, 2011


Penicilin är en effektiv antibiotikamedicin Penicilin är en antibiotikagrupp som kommer från mögelsläktet Penicillium. Ur ett historiskt perspektiv så är penicillinet extremt viktigt när det har gällt allvarliga bakteriesjukdomar såsom syfilis och stafylokocker.

Syfilis är en könssjukdom som kan ge väldigt allvarliga följder om den inte behandlas. Sjukdomen spreds från Amerika till Europa på 1500-talet och sedan vidare till resten av världen, främst via kringresande sjömän. Fram till att penicillinet uppfanns så fanns det inget direkt botemedel och de smittade fick leva ett smärtsamt liv med stora blåsor […]

Read More...