Archive for July, 2011


Sjukhussjuka finns än i Sverige

Sjukhussjuka är ett begrepp som refererar till alla de sjukdomar och infektioner som förs över mellan arbetare och patienter inom hälso- och sjukvård, samt tandvård. Redan på 1800-talet uppmärksammade man hur viktigt det var att hålla sjukvårdssalar rena och se till att alla hälsobehandlingar och – undersökningar skedde under väldigt rena förhållanden. Dock sker än […]

Read More...