Archive for June, 2011


Avsedd medicin biter inte alltid på antibiotikaresistenta bakterier

Antibiotikaresistenta bakterier är den typ av bakterier som angriper ens kropp och som antibiotika/penicillin inte biter på. Det finns många olika typer av antibiotika och vissa resistenta bakterier är resistenta mot flera – dessa kallas multiresistenta bakterier. Antibiotika är ämnen som motverkar tillväxten hos, eller tar helt kol på bakterier i kroppen. I människokroppen finns […]

Read More...