Archive for June, 2011


Infektioner bör alltid behandlas

Infektioner kan uppstå på ganska många olika sätt och vara olika allvarliga. En infektion ska alltid behandlas, helst av en läkare såvida det inte handlar om en väldigt liten infektion som man själv känner igen och kan bota. Infektioner kan uppstå i alla kroppens organ, inklusive huden. Begreppet infektion betyder att antingen ett virus, bakterier […]

Read More...